NORMATIVA

CONSELLERÍA DE TRABALLO
NORMATIVA

 
 
 
ORDE do 30 decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.
 
 
 
 

GUÍA AFD 2014. AQUÍ
Becas y Ayudas AFD 2014
ORDE do 7 de xaneiro de 2014 (DOG núm. 9, do 15 de xaneiro de 2014) pola que se establecen os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional e se regulan as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde ESS/1897/2013, do 10 de outubro (BOE núm. 249, do 17 de outubro de 2013) pola que se desenvolve o Real Decreto 34/2008, de 18 de xaneiro, polo que se regula os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que establécense certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.


Real Decreto 189/2013, do 15 de marzo (BOE núm. 69, de 21 do marzo de 2013) polo que se modifica o Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regula os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que establécense certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.


Orde do 12 de xullo de 2011 (DOG núm. 149 Xoves, 4 de agosto de 2011) pola que establécense os requisitos formativos para o acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional, aprobados ao abeiro do Real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, e se regula as probas de avaliación en competencias clave dentro das accións formativas de formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.


Real Decreto 1675/2010, do 10 de decembro (BOE núm. 318, venres 31 decembro de 2010) polo que se modifica o Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certificados de profesionalidade e os reais decretos polos que se establecen certificados de profesionalidade ditados na súa aplicación.


Real Decreto 34/2008, do 18 de xaneiro (BOE núm. 27, do 31 de xaneiro de 2008) polo que se regulan os certificados de profesionalidade.CONVOCATORIAS
Resolución do 6 de novembro de 2013 (DOG núm. 216, do 12 de novembro de 2013) da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.
Resolución do 5 de xullo de 2013 (DOG núm. 133, do 15 de xullo de 2013) da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia da familia profesional de fabricación mecánica do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, no marco do proxecto para a industria auxiliar da construción naval en Galicia FEAG-Empreganav.
Resolución do 10 de abril de 2013 (DOG núm. 76, do 19 de abril de 2013) da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan probas de avaliación en competencias clave para acceder ás accións formativas dos novos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación dentro da formación profesional para o emprego na Comunidade Autónoma de Galicia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario