PLANES DE FORMACIÓNORDE do 29 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas beneficiarias do Programa de activación para o emprego regulado polo Real decreto lei 16/2014, do 19 de decembro, correspondente ao exercicio de 2015.PLAN AFD 2015

ORDE do 30 decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2015.Plan Autonómico de Formación personas traballadoras ocupadas. 2015

ORDE do 24 de outubro de 2014 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego en materia de formación de oferta e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.


Plan AFD 2014

ORDE do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras  e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas  dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na  Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2014


Plan Autonómico menores de 30 anos. Plan 2013


Accións Formativas dirixidas prioritariamente a desempregados/as menores de 30 con baixa cualificación

Normativa
Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2014.Plan Estatal Menores de 30 años. Plan 2013

Resolución de 17 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años, en aplicación dela Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. (Aprobación comunicada por Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, registro de salida nº 58870, fecha 23/12/2013)

Nº de Expediente.- F130986AA

No hay comentarios:

Publicar un comentario